Τι σημαίνει «οριοθέτηση της συμπεριφοράς» του παιδιού;

Για την υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού μας, πέρα από την αγάπη και τη στοργή μας, χρειάζεται να θέσουμε κάποια όρια στη συμπεριφορά του, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με θέματα που έχουν να κάνουν με την διατροφή, το διάβασμα, τον ύπνο, το παιχνίδι, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις κτλ.  
Όσο πιο νωρίς, ξεκινήσει η οριοθέτηση, τόσο το καλύτερο, αφού αν από πολύ μικρό το παιδί μας μάθει να ελέγχει τη συμπεριφορά του, να δέχεται κανόνες, να εκφράζει με υγιή τρόπο τα συναισθήματα του και να γίνεται υπεύθυνο, τότε μεγαλώνοντας θα μπορέσει να αποφύγει κινδύνους, να αναπτύξει το δυναμικό του και να είναι  ευτυχισμένο.

Για να επιτευχθούν όλα τα πιο πάνω χρειάζεται μια υπεύθυνη στάση του γονιού η οποία να χαρακτηρίζεται από:
• αποδοχή (αντί της ψυχολογικής απόρριψης του παιδιού μας)
• συνέπεια 
• όρια συμπεριφοράς (αντί της υποχωρητικότητας ή της αυταρχικότητας του γονιού)
• συναισθηματική αγωγή (αντί της υπερπροστασίας ή της αδιαφορίας του γονιού)

Πώς θα επικοινωνήσουμε και να οριοθετήσουμε αποτελεσματικά με το παιδί μας; 

- Εκπέμπουμε ξεκάθαρο μήνυμα π.χ: "Θα σας δώσω χυμό αφού τελειώσετε τα μαθήματα σας" ΟΧΙ "θα σας δώσω χυμό μετά”.
- Αρχή του «Εδώ και Τώρα»: η επικοινωνία πρέπει να είναι παρούσα και συγκεκριμένη, ΧΩΡΙΣ αναφορές στο παρελθόν «και την περασμένη φορά τα ίδια έκανες!», το μέλλον «ποτέ δεν θα αλλάξεις!» και γενικεύσεις (πάντα, ποτέ, όλοι, κανένας…)
- Θετικός τρόπος έκφρασης μηνύματος («Συγκεντρώσου!» και όχι «Μην είσαι αφηρημένος!»
- Αντανακλαστική Ακοή («Καθρέφτισμα»): Πριν βιαστούμε να κρίνουμε, να συμβουλέψουμε, να τιμωρήσουμε το παιδί μας, ας μπούμε πρώτα ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ και ας του παρέχουμε ένα είδος καθρέφτη, στον οποίο μπορεί να δει τον εαυτό του.
- Σταθερότητα- Όταν δεν επιτρέπουμε στο παιδί μας κάτι, θα πρέπει αυτή η απαγόρευση να ισχύει πάντα δεδομένων των ίδιων συνθηκών
- Τόνος φωνής- Τα παιδιά ερμηνεύουν αυτά που τους λέμε όχι μόνο βάσει του λεξιλογίου που χρησιμοποιούμε αλλά και βάσει των μη λεκτικών στοιχείων που πλαισιώνουν το λόγο μας. Ο τόνος της φωνής μας μπορεί να δηλώνει προσταγή, παραίνεση, συμβουλή.
- Υπομονή

Maria Photiades